Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7345

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese Top, te weten:

- de motie-De Roon over het staken van het goedkeuringsproces van het Verdrag van Lissabon (21501-20, nr. 388);

- de motie-Ten Broeke c.s. over een passerelle in het Verdrag van Nice (21501-20, nr. 389).

(Zie vergadering van 24 juni 2008.)

In stemming komt de motie-De Roon (21501-20, nr. 388).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke c.s. (21501-20, nr. 389).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.