Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7345

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over brandveiligheid, te weten:

- de motie-De Wit over een inspectie naar het brandveiligheidsniveau in de justitiële inrichtingen (24587, nr. 288).

(Zie vergadering van 24 juni 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.