Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7345

Aan de orde is het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (31502, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor om, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:

  • 1. Mw. mr. W.F. Groos

  • 2. Mr. C.E. Drion

  • 3. Mr. G. Snijders.

Daartoe wordt besloten.