Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7350

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn (31392), en over:

- de motie-Griffith over onderzoek naar de optie om het kiesrecht voor Europese verkiezingen te koppelen aan een tijdsbepaling (31392, nr. 9);

- de motie-Brinkman over evenredige verdelen van de jaarlijkse bijdrage aan de EU (31392, nr. 10);

- de motie-Brinkman over terugvorderen van de kosten van verkiezingen voor het Europees Parlement op de Nederlandse Antillen en Aruba (31392, nr. 11).

(Zie vergadering van 26 juni 2008.)

De voorzitter:

Mevrouw Griffith verzoekt om eerst te stemmen over haar motie op stuk nr. 9 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Griffith (31392, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Brinkman (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Staaij op stuk nr. 13.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31392, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31392, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.