Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7347

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het zeevaartbeleid, te weten:

- de motie-Roefs/Kortenhorst over maatregelen tot herstel van de concurrentiekracht van de Nederlandse zeescheepvaart (31409, nr. 4);

- de motie-Remkes over maatregelen tot versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse zeescheepvaart (31409, nr. 5).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Remkes (31409, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roefs/Kortenhorst (31409, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.