Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7337-7338

Vragen van het lid Agema aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat horecaondernemers alleen de eerste dagen bij een overtreding van het rookverbod eerst een waarschuwing krijgen en in tweede instantie een boete in tegenstelling tot de toezegging van de minister dat zij altijd bij de eerste overtreding een waarschuwing zouden krijgen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Het rookverbod in de horeca is sinds vandaag een feit. Mijn fractie is tegen dat verbod. Wij hebben niets tegen horecaondernemers die uit vrije wil de sigaret in de ban doen, maar waarom zou de overheid dat dwingend opleggen? Overheidsbemoeizucht is en was op dit gebied niet op zijn plaats. Het boetesysteem is mijn fractie een doorn in het oog. Wij zijn het niet eens met de keuze om de ondernemer te beboeten in plaats van de roker. Een boete van € 300 vinden wij echt te gek voor woorden. Een motie van ons om er ten hoogste € 100 van te maken, werd helaas door niemand anders gesteund. In een reactie op mijn voorstel om de handhaving zo in te richten dat een horecaondernemer bij de eerste overtreding alleen een waarschuwing zou krijgen en pas in tweede instantie een boete, stelde minister Klink in het debat van oktober vorig jaar dat dit reeds in het systeem besloten lag. Ik citeer minister Klink: Als er een overtreding wordt geconstateerd, is er altijd eerst sprake van een waarschuwing en dan pas van een boete. Op de website van het ministerie van VWS lezen wij echter dat de controleurs al direct vanaf het begin een boete kunnen opleggen. Nu is er het bericht dat de controleurs alleen de eerste dagen een waarschuwing geven en daarna zullen overgaan tot het direct beboeten van horecaondernemers.

Dit is niet de afspraak. Ik vraag de minister dan ook, hier en nu duidelijkheid te verschaffen aan alle ondernemers. Laat die duidelijk in lijn liggen met zijn eerste woorden. Ik citeer minister Klink: eerst een waarschuwing, dan een boete. Een man een man, een woord een woord, minister!

Minister Klink:

Voorzitter. Het is verleidelijk om te beginnen met het Engelse credo: "I could not agree more". Wij gaan doen wat mevrouw Agema zei. Niet alleen de eerste dagen, maar überhaupt zal het zo zijn dat er bij de eerste overtreding een waarschuwing volgt en vervolgens pas een boete. Als u op Teletekst een bericht leest – ik neem aan dat dit de bron is – waaruit zo kunnen blijken dat het alleen de eerste dagen het geval is, betreft dat een foutieve interpretatie van Teletekst of van u.

Mevrouw Agema (PVV):

Dan is er ook iets mis met de website van het ministerie. Daar staat ook op dat de controleurs direct een boete kunnen opleggen. Ik vraag u daar ook duidelijkheid over te verschaffen en in elk geval de website zodanig aan te passen dat alle ondernemers in het land weten dat zij bij de allereerste keer dat zij worden gecontroleerd, of dat nu vandaag is of over twee of drie jaar, geen boete zullen krijgen en dat dit pas in tweede instantie het geval is.

Minister Klink:

Ik zal de website erop nakijken. Ik wil daar wel bij aantekenen dat als er staat "kunnen" dit niet betekent dat het wordt gedaan. Natuurlijk kan de VWA dat. Het is een kwestie van proportionaliteit dat bij de eerste keer een waarschuwing wordt gegeven. De gedragslijn van de VWA is volstrekt in overeenstemming met hetgeen ik heb gemeld in de Kamer en ook nu weer meld.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik vind dit toch ineens heel erg onduidelijk. Een man en man, een woord een woord. Nu kan het ineens wel. Wij hebben hier de afspraak gemaakt dat alle horecaondernemers in eerste instantie geen boete zouden krijgen, punt. Dat is wat ik u vraag.

Minister Klink:

Wat wettelijk kan, hoeft niet direct te worden toegepast. Dat is volstrekt in overeenstemming met alle handhavingsarrangementen die dit land kent. In de handleiding voor de VWA staat dat de eerste keer een waarschuwing volgt en dat de volgende keer een boete volgt van € 300 die kan oplopen bij de tweede, derde en vierde keer. Daar is geen woord Spaans bij. Ik begon met Engels, maar Spaans is er in elk geval niet bij.

Mevrouw Schermers (CDA):

Ik wil een vraag stellen aan mevrouw Agema. Mevrouw Agema, vindt u dat er een verschil is tussen goedwillende ondernemers die te maken met klanten die in eerste instantie een waarschuwing verdienen en die moeten worden gemotiveerd om het roken in hun onderneming te stoppen en ondernemers die zich gewoon niet aan de regelgeving willen houden en denken: je bekijkt het maar? Vindt u dat daar verschil tussen zit?

Mevrouw Agema (PVV):

Ik vind dit allemaal mist opwerpen. Het gaat er gewoon om dat de ondernemer in eerste instantie alleen maar een waarschuwing moet krijgen en pas in tweede instantie een boete. Wat er allemaal omheen speelt, interesseert mij niet zo veel.

De voorzitter:

Wij zijn op wonderbaarlijke wijze ruim voor 15.00 uur klaar met het vragenuur. Dat is ook weer een unicum. Daar hebben wij er dit jaar al een aantal van gehad. Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Wij gaan gelijk door met de regeling van werkzaamheden.

Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.