Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7346

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verpleeghuiszorg, te weten:

- de motie-Leijten/Kant over het stoppen van de certificatieprocessen (31200 XVI, nr. 158);

- de motie-Leijten/Kant over verbetering van bij- en nascholing (31200 XVI, nr. 159);

- de motie-Leijten/Kant over een leerwerkopleiding om het personeelsbestand te vergroten (31200 XVI, nr. 160);

- de motie-Leijten/Kant over op een hoogwaardig niveau brengen van de zorg verpleeg- en verzorgingshuizen (31200 XVI, nr. 161);

- de motie-Agema over het onaangekondigd uitvoeren van controles door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (31200 XVI, nr. 162);

- de motie-Agema over een noodplan om het ernstige tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen op te lossen (31200 XVI, nr. 163);

- de motie-Agema over het uitrusten van zorginstellingen met een adequaat aircosysteem (31200 XVI, nr. 164).

(Zie vergadering van 25 juni 2008.)

In stemming komt de motie-Leijten/Kant (31200-XVI, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Kant (31200-XVI, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Kant (31200-XVI, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Kant (31200-XVI, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.