Publicaties over dossier 31200-X

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over defensiepersoneel, te weten de motie-Eijsink c.s. over het altijd in behandeling nemen van een vordering wegens PTSS door een (oud-)militair (31200 X, nr. 111)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7352 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 29 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-05-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over defensiepersoneel, te weten:de motie-Brinkman c.s. over het niet meer aanstellen van defensiepersoneel met een dubbele nationaliteit (31200 X, nr. 109);de motie-Brinkman c.s. over het niet meer aanstellen van imams bij Defensie (31200 X, nr. 110);de motie-Eijsink c.s. over het altijd in behandeling nemen van een vordering wegens PTSS door een (oud-)militair (31200 X, nr. 111) en twee andere moties (de nrs. 112 en 113)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 nr. 81, pagina 5771 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 april 2008 over defensiepersoneel

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-05-2008 2007-2008 nr. 79, pagina 5573 - 5575 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is het beleidsdebatover de stand van de krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (31200 V) en van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2008 2007-2008 nr. 27, pagina 1085 - 1100 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van het beleidsdebat over de stand van de krijgsmacht, inclusief het bredere kader van de NAVO in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (31200 V) en van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-2008 2007-2008 nr. 27, pagina 1105 - 1130 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 10 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-04-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, te weten de motie-Van Velzen over de wenselijkheid van de NAVO-kernwapentaak (31200 X, nr. 37)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-03-2008 2007-2008 nr. 54, pagina 3943 - 3944 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2921 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X), te weten de motie-Poppe over het beperken van lesgeven door militairen op roc's (31200 X, nr. 47), de motie-Knops c.s. over een plan van aanpak voor de problematiek van de structurele kosten en kortingen (31200 X, nr. 48), de motie-Knops/Eijsink over het daadwerkelijk gebruikmaken van luchttransportcapaciteit binnen het C-17-initiatief (31200 X, nr. 49) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2008 2007-2008 nr. 31, pagina 2418 - 2419 Tweede Kamer der Staten-Generaal