Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 103, pagina 7349-7350

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Actieplan LeerKracht, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk over realisering van het advies van Rinnooy Kan (27923, nr. 54);

- de motie-Jasper van Dijk over afzien van invoering van prestatiebeloning in het onderwijs (27923, nr. 55);

- de motie-Jasper van Dijk over niet invoeren van de nieuwe beloningsleidraad van de VO-raad (27923, nr. 56).

(Zie vergadering van 26 juni 2998.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij nu ook is ondertekend door het lid Kraneveldt-van der Veen.

Naar mij blijkt wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58 (27923).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27923, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Kraneveldt-van der Veen (27923, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks wordt geacht tegen de motie op stuk nr. 55 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie was verworpen en blijft verworpen.