Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5651

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over de wapenexport, te weten:

- de motie-Sipkes over export van M-483-granaten naar Turkije (22054, nr. 33);

- de motie-Van den Doel/Apostolou over aanpassing van de wet- en regelgeving (22054, nr. 34).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Sipkes (22054, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Doel/Apostolou (22054, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.