Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5642-5643

Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over het regeringsstandpunt inzake de commissie-Kortmann, te weten:

- de motie-Bremmer over afwijzing van het voorstel voor adoptie voor paren van gelijk geslacht (22700, nr. 24);

- de motie-M.M. van der Burg c.s. over openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuele en lesbische paren (22700, nr. 26);

- de motie-Dittrich c.s. over aanpassing van het BW terzake van adoptie (22700, nr. 27);

- de motie-Dittrich c.s. over verschillen in pensioenuitkeringen (22700, nr. 28).

(Zie vergadering van 2 april 1998.)

De voorzitter:

Over de moties op de stukken nrs. 26 en 27 (22700) is hoofdelijke stemming gevraagd.

De motie-Dittrich c.s. (22700, nr. 28) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mensen die hun partnerschap hebben laten registreren, in aanmerking kunnen komen voor een pensioenuitkering;

overwegende, dat sommige pensioenfondsen bij overlijden van één van hen de pensioenuitkering slechts betrekking laten hebben op premies betaald na 1 januari 1998, terwijl ingeval van een huwelijk de pensioenuitkering wel terugwerkende kracht heeft;

overwegende, dat dit verschil onrechtvaardig is;

verzoekt de regering met spoed te bevorderen dat dit verschil waar mogelijk ongedaan gemaakt wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Dittrich, M.M. van der Burg, Sipkes en Van der Stoel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (22700).

Deze gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan, dat wij daarover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bremmer (22700, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.M. van der Burg c.s. (22700, nr. 26).

Vóór stemmen de leden: Sipkes, Smits, Sterk, Van der Stoel, Swildens-Rozendaal, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van Vliet, M.B. Vos, Voûte-Droste, Wagenaar, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Wessels, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Augusteijn-Esser, Bakker, Blaauw, Blauw, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Essers, Feenstra, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, De Graaf, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hessing, Hoekema, Van Hoof, Huys, Jeekel, A. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koenders, De Koning, Lambrechts, Liemburg, Luchtenveld, Marijnissen, Meyer, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Remkes, Van Rey, Van 't Riet, Rijpstra, Roethof en Rosenmöller.

Tegen stemmen de leden: Schuurman, Soutendijk-van Appeldoorn, Stellingwerf, Terpstra, Verbugt, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wolters, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Dankers, Van Dijke, Van den Doel, Doelman-Pel, Elsthout, Gabor, Giskes, De Haan, Heeringa, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Janmaat, G. de Jong, H.G.J. Kamp, Koekkoek, Korthals, Lansink, Leers, Van der Linden, Mateman, Meijer, Mulder-van Dam, Passtoors, Reitsma, Rouvoet, Scheltema-de Nie en Schutte.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de motie met 82 tegen 55 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (22700, nr. 27).

Vóór stemmen de leden: Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wagenaar, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Wessels, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Augusteijn-Esser, Bakker, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma, Dittrich, Van den Doel, Duivesteijn, Essers, Feenstra, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hessing, Hoekema, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, Huys, Jeekel, A. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koenders, De Koning, Korthals, Lambrechts, Liemburg, Luchtenveld, Marijnissen, Meyer, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Remkes, Van Rey, Van 't Riet, Rijpstra, Roethof, Rosenmöller, Scheltema-de Nie, Sipkes, Sterk, Van der Stoel, Swildens-Rozendaal, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis en Verbugt.

Tegen stemmen de leden: Visser-van Doorn, Van der Vlies, Wolters, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Dankers, Van Dijke, Doelman-Pel, Elsthout, Gabor, De Haan, Heeringa, Hillen, Van der Hoeven, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Janmaat, G. de Jong, Koekkoek, Lansink, Leers, Van der Linden, Mateman, Meijer, Mulder-van Dam, Reitsma, Rouvoet, Schutte, Schuurman, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Stellingwerf, Terpstra en Verhagen.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met 95 tegen 42 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dittrich c.s. (22700, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.