Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5650

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over Schiphol, te weten:

- de motie-Van Gijzel over standstill voor de externe veiligheid (25466, nr. 11;

- de motie-Van 't Riet over handhaving van de geluidscontour (25466, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gijzel (25466, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van 't Riet (25466, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.