Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5651

Aan de orde is de beslissing over deel 3a van de partiële herziening PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25180).

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de minister nog het woord wil voeren.

De collega's Marijnissen, Van den Berg, Gabor en Verbugt hebben aangegeven een stemverklaring vooraf te willen afleggen en mevrouw Versnel heeft om een hoofdelijke stemming gevraagd.

Het woord is aan de minister.

Minister De Boer:

Voorzitter! Misschien kan ik u van wat zorgen verlossen. Ik heb alle aangenomen amenderende moties verwerkt in het voorstel dat ik u heb doen toekomen, de PKB actualisering Vinex. Toch zijn er, zoals ik heb begrepen, nog twijfels in de Kamer over de PKB zelve. Om te voorkomen dat om deze reden de PKB niet gesteund zal worden, wil ik de behandeling van de totale PKB graag aanhouden. Dat geeft mij gelegenheid tot nader beraad over deze PKB.

De voorzitter:

Aangezien niemand naar aanleiding van deze suggestie van het kabinet het woord wenst, neem ik aan dat de Kamer instemt met het verzoek van de minister.

Wij zijn hiermee aan het eind van de stemmingen. Ik had in het hoofd rond half twaalf vanavond onze bezigheden te kunnen beëindigen. Daar hebben wij ons aardig aan gehouden.

Wij zien elkaar op 18 mei weer, tenzij wij elkaar voor die tijd tegenkomen. Dit laatste is niet geheel uitgesloten. Ik wil nu geen woorden van afscheid tot u spreken, want dat komt later. Ik wil u wel een gezegend verkiezingsreces toewensen. De aardigheid van ons poldermodel is dat wij daarover geen consensus hoeven te bereiken!

Sluiting 23.41 uur