Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5651

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium houdende het voorstel de Algemene Rekenkamer te verzoeken om een onderzoek naar de afkoop van subsidies van beleggers en particuliere verhuurders (26003).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel te besluiten.

Ik constateer, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.