Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5649

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over de thuiszorg, te weten:

- de motie-Marijnissen over een onderzoek naar de gevolgen van de bijdrageregeling in de thuiszorg (23235, nr. 54);

- de motie-Marijnissen over afschaffen van de toegangsbijdrage ouder- en kindzorg (23235, nr. 55).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Marij- nissen (23235, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marij- nissen (23235, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.