Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5645

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend in het debat over het rapport van de commissie-Hermans, te weten:

- de motie-Rabbae over afschaffing van de leeftijdsgrens van 27 jaar (24724, nr. 24);

- de motie-Rabbae over afschaffing van de prestatiebeurs (24724, nr. 25);

- de motie-Rabbae over inkomensafhankelijke fiscalisering van de ouderbijdrage (24724, nr. 26).

(Zie vergadering van 15 april 1998.)

In stemming komt de motie-Rabbae (24724, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rabbae (24724, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rabbae (24724, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.