Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5644-5645

Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend in het debat over de Economische en Monetaire Unie, te weten:

- de motie-Rosenmöller over uitstel van de volgende fase van de EMU (25107, nr. 14);

- de motie-Van Middelkoop c.s. over het deelnemen van Italië aan de EMU (25107, nr. 15);

- de motie-Van Middelkoop over de benoeming van de eerste president van de Europese Centrale Bank (25107, nr. 16);

- de motie-Marijnissen/Rosenmöller over het houden van een referendum (25107, nr. 17);

- de motie-Bolkestein over verhoging van de inkomensoverdrachten binnen de Europese Unie (25107, nr. 18);

- de motie-Bolkestein over de kandidatuur van de heer Duisenberg (25107, nr. 19).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rosenmöller (25107, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop c.s. (25107, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de SGP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop (25107, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen/Rosenmöller (25107, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bolke- stein (25107, nr. 18).

De voorzitter:

Aangezien de uitslag van de stemming over deze motie niet helder is, gaan wij over tot hoofdelijke stemming.

Ik deel de Kamer mede, dat collega Henk Vos zich ziek heeft gemeld. Zijn naam zal dus niet worden opgelezen.

Vóór stemmen de leden: G. de Jong, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lansink, Leers, Van der Linden, Luchtenveld, Mateman, Meijer, Mulder-van Dam, Passtoors, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Rouvoet, Schutte, Schuurman, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Stellingwerf, Van der Stoel, Terpstra, Te Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Weisglas, Wolters, Van Ardenne-van der Hoeven, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Van den Doel, Doelman-Pel, Elsthout, Essers, Gabor, De Haan, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Heeringa, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen en Janmaat.

Tegen stemmen de leden: A. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, Koenders, De Koning, Lambrechts, Liemburg, Marijnissen, Meyer, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Van 't Riet, Roethof, Rosenmöller, Scheltema-de Nie, Sipkes, Sterk, Swildens-Rozendaal, Valk, Ter Veer, Versnel-Schmitz, Vliegenthart, Van Vliet, M.B. Vos, Wagenaar, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Wessels, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Apostolou, Augusteijn-Esser, Bakker, Van den Bos, Van Boxtel, M.M. van der Burg, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Feenstra, Fermina, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemst, Hoekema, Huys en Jeekel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met 72 tegen 65 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bolke- stein (25107, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik stel voor, vast te stellen dat wat deze Kamer betreft instemming is verkregen met het standpunt van de regering bij de toetsing van de in artikel 109J, eerste lid, van het verdrag neergelegde criteria.

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66, het CDA en de groep-Nijpels voor dit voorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.