Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5641-5642

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het notaoverleg over het kabinetsstandpunt (deel 3) inzake de partiële herziening van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25180, nrs. 3 en 4), te weten:

- de motie-Gabor over de bufferzone Midden-Delfland (25180, nr. 31).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Over de motie-Gabor (25180, nr. 31) is hoofdelijke stemming gevraagd.

Ik verzoek de leden tijdens de hoofdelijke stemming stil te zijn, want bij vorige hoofdelijke stemmingen was van afgevaardigden met een bescheiden stemgeluid nauwelijks te horen of zij voor of tegen waren. Tijdens de stemmingen moeten wij, als het even kan, altijd de rust bewaren en dat geldt a fortiori bij hoofdelijke stemmingen.

Vóór stemmen de leden: De Graaf, De Haan, Heeringa, Hillen, Hoekema, Van der Hoeven, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Jeekel, G. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Koekkoek, De Koning, Lambrechts, Lansink, Leers, Van der Linden, Mateman, Meijer, Meyer, Mulder-van Dam, Oedayraj Singh Varma, Rabbae, Reitsma, Van 't Riet, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schutte, Sipkes, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Stellingwerf, Terpstra, Ter Veer, Verhagen, Versnel-Schmitz, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, Van Walsem, Van Waning, Wessels, Wolters, Ybema, Van Ardenne-van der Hoeven, Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Van den Bos, Van Boxtel, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Dankers, Van Dijke, Dittrich, Doelman-Pel, Fermina, Gabor en Giskes.

Tegen stemmen de leden: Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Hessing, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, Huys, Janmaat, A. de Jong, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koenders, Korthals, Liemburg, Luchtenveld, Marijnissen, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Van der Ploeg, Poppe, Rehwinkel, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Schuurman, Sterk, Van der Stoel, Swildens-Rozendaal, Valk, Te Veldhuis, Verbugt, Vliegenthart, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wagenaar, Wallage, Weisglas, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Adelmund, Apostolou, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, M.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma, Van den Doel, Duivesteijn, Elsthout, Essers, Feenstra, Van Gelder en Van Gijzel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de motie met 67 tegen 70 stemmen is verworpen.