Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5615

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, moeten nog een paar zaken geregeld worden.

Ik stel voor, aan de stemmingslijst voor later op de dag toe te voegen een brief van het Presidium, houdende het voorstel de Algemene Rekenkamer te vragen om een onderzoek naar de afkoop van subsidies van beleggers en particuliere verhuurders.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mede, dat een brief is ontvangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de discussies die gaande zijn met de werkgevers in de volksgezondheidssector. Ik heb eerder deze middag de woordvoerders op dit punt gesproken – toen was er nog geen brief – en de uitkomst daarvan luidt als volgt.

Als er overeenstemming is, is er geen debat nodig omdat het normale onderhandelingsproces van start gaat. Als er geen akkoord is, zou het wenselijk zijn om, afhankelijk van de inhoud van de brief, heden nog een kort debat te voeren.

De brief die ontvangen is, heeft echter noch het ene, noch het andere karakter. Met de belangrijkste werkgeversorganisatie is een akkoord bereikt, maar met andere werkgeversorganisaties zijn de onderhandelingen nog gaande. In lijn met het gesprek dat ik met de woordvoerders heb gehad, stel ik voor, de brief voor kennisgeving aan te nemen, het verdere verloop van zaken af te wachten en heden hierover geen debat te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Er wordt straks gestemd over een aantal amenderende moties die relevant zijn voor de eindtekst van de gewijzigde PKB, waarover later op de avond moet worden besloten. Het ministerie heeft enige tijd nodig om de uitkomst van de stemming te verwerken in de tekst. Daarna hebben de fracties enige tijd nodig om te bezien of dit goed gebeurd is. Anders kan de eindstemming niet plaatsvinden.

Wij hebben het ministerie van VROM maximaal 2,5 uur gegeven voor deze inbouwoperatie. Daarna lijkt het mij goed als wij met name de woordvoerders ter advisering van hun fracties even de tijd gunnen om te bezien of dit goed gebeurd is. De stemmingen zullen rond 18.15 uur klaar zijn. U moet erop rekenen dat de eindronde voor de stemmingen met eventuele heropeningen rond 21.00 uur beginnen. Iedereen heeft dan de tijd om intussen zijn "Schuldigkeit" te doen.

In de tussentijd moeten er nog twee VAO'S worden afgewerkt, maar de tijd daarvoor moet voldoende zijn. Er staat 20 minuten voor een VAO. Wij proberen in de tussentijd die programmaonderdelen op een zodanig moment af te werken dat de woordvoerders daarvoor beschikbaar zijn.