Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5645

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over het KNMI, te weten:

- de motie-De Koning over de overdracht van het KNMI-weerinformatienummer (23673, nr. 7).

(Zie vergadering van 15 april 1998.)

De voorzitter:

Mevrouw De Koning wenst haar motie in te trekken.

Aangezien de motie-De Koning (23673, nr. 7) is ingetrokken, komt zij niet meer in stemming.