Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5591-5592

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV en enige andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland NV (25862);

het wetsvoorstel Inwerkingtredingswet voorlopige teruggaaf (25903);

het wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking tot de bevoegdheden ter voorkoming van overschrijding van grenswaarden (25758);

het wetsvoorstel Wijziging van de Luchtvaartwet, houdende aanpassing van de geluidsheffing (25743).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.