Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5649

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het verzoek het voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) te doen notificeren (23892, nr. 27).

De voorzitter:

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen en mevrouw M.B. Vos met de uitvoering van dit besluit te belasten.

Ik constateer, dat dit voorstel met algemene stemmen is aangenomen.