Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5649-5650

Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het buitenlands cultuurbeleid (25270, nr. 4), te weten:

- de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. over het Holland Festival (25270, nr. 6);

- de motie-Roethof c.s. over Press Now (25270, nr. 7);

- de motie-Beinema c.s. over het Nexus-instituut (25270, nr. 8);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over de stichting Felix Meritis (25270, nr. 9).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s. (25270, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roethof c.s. (25270, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beinema c.s. (25270, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (25270, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.