Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5612

Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend in het notaoverleg over het Nationaal milieubeleidsplan 3 (25887), te weten:

- de motie-Crone c.s. over het systeem van verhandelbare emissierechten (25887, nr. 3);

- de motie-Crone c.s. over verdeling van verantwoordelijkheden over de ministeries (25887, nr. 4);

- de motie-Feenstra c.s. over een geoptimaliseerd pakket voor lightrailinvesteringen (25887, nr. 5);

- de motie-Feenstra c.s. over de duurzame ondernemersaftrek (25887, nr. 6);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de inzet van zonne-PV (25887, nr. 7);

- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over stijgende grondprijzen (25887, nr. 8);

- de motie-Lansink c.s. over de uitvoeringsnota klimaatbeleid (25887, nr. 9);

- de motie-M.B. Vos over een energieheffing voor grootverbruikers en de tuinbouw (25887, nr. 10);

- de motie-M.B. Vos over het doorrekenen van een samenhangend pakket van maatregelen (25887, nr. 11);

- de motie-M.B. Vos over verlenging van de terugverdientijden (25887, nr. 12).

(Zie notaoverleg van 6 april 1998.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Feenstra stel ik voor, zijn motie (25887, nr. 6) van de stemmingslijst af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Crone zijn motie (25887, nr. 3), over het systeem van verhandelbare emissierechten, intrekt. Over deze motie hoeft dus niet meer gestemd te worden.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (25887, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Feenstra c.s. (25887, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (25887, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser c.s. (25887, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lansink c.s. (25887, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (25887, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de RPF en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (25887, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (25887, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.