Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5612

Aan de orde is de behandeling van:

de voordrachten ter vervulling van drie vacatures in de Hoge Raad (25937).

De voorzitter:

Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van orde niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663 de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie vast te stellen, dat wil zeggen:

A. voor de voordracht in de vacature mr. W. Snijders op de eerste plaats mr. A. Hammerstein, op de tweede plaats mevrouw mr. A.M.J. van Buchem-Spapens en op de derde plaats prof.mr. H.J. Snijders;

B. voor de voordracht in de vacature mevrouw mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp op de eerste plaats mevrouw mr. A.M.J. van Buchem-Spapens, op de tweede plaats prof.mr. H.J. Snijders en op de derde plaats mr. P.J. van Amersfoort;

C. voor de voordracht in de vacature mr. Ch.Th. Hermans op de eerste plaats mr. J.P. Balkema, op de tweede plaats prof.mr. H.J. Snijders en op de derde plaats mr. P.J. van Amersfoort.

Daartoe wordt besloten.