Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5645-5646

Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over criminaliteit en etnische minderheden, te weten:

- de motie-Gabor c.s. over de zelforganisaties (25726, nr. 2);

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een aanvulling op de Criem-nota (25726, nr. 3);

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over taal-, school- en ouderondersteuning (25726, nr. 4);

- de motie-H.G.J. Kamp c.s. over maatregelen in het kader van de nota "Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden" (25726, nr. 5).

(Zie vergadering van 15 april 1998.)

In stemming komt de motie-Gabor c.s. (25726, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (25726, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (25726, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-H.G.J. Kamp c.s. (25726, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.