Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-1998nr. 75, pagina 5649

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend in het debat over de agrarische domeinen, te weten:

- de motie-Reitsma over heruitgifte van 40-jarige erfpacht (24490, nr. 9);

- de motie-Reitsma over het inschakelen van de Grondkamer als taxateur (24490, nr. 10);

- de motie-Blauw c.s. over een antispeculatiebeding (24490, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Reitsma (24490, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de CD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Reitsma (24490, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blauw c.s. (24490, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.