31 322 Kinderopvang

Nr. 317 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 315

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op gemeentelijk niveau voor iedere kinderopvanglocatie een risicoprofiel beschikbaar is in de vorm van een kleurcode en dat dit profiel een indicatie geeft van het risico op toekomstige overtredingen;

overwegende dat een deel van de kinderopvanglocaties recidivegedrag vertoont en meerdere jaren achter elkaar een oranje of rood risicoprofiel krijgt;

verzoekt de regering om, voor kinderopvanglocaties die structureel verhoogd risico lopen, een speciaal verbeterplan op te laten stellen, dit plan onderdeel te maken van het GGD-inspectierapport en de opvangaanbieder te verplichten dit verbeterplan actief onder de aandacht te brengen van de betrokken ouder(commissie)s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Yücel

Naar boven