31 322 Kinderopvang

Nr. 316 MOTIE VAN HET LID VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet (oplopend) 60 miljoen euro uittrekt voor de opvang van peuters die nu geen gebruik maken van opvang;

constaterende dat in de monitoring en evaluatie van deze regeling slechts wordt gekeken naar het bereik van de regeling;

overwegende dat louter het bieden van opvangplekken voor deze doelgroep geen doel op zichzelf kan zijn;

verzoekt de regering, het beoogde maatschappelijke effect van de bestuursafspraken over de peuteropvang duidelijk en met toetsbare indicatoren te formuleren en deze bij de evaluatie te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van 't Wout

Naar boven