31 322 Kinderopvang

Nr. 314 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeeft dat de risicoprofielen kinderopvang gebaseerd zijn op een inschatting van de risico's en niet op in de praktijk geconstateerde feiten;

overwegende dat de zeven criteria in het landelijk model risicoprofiel voor het overgrote deel lijken te bestaan uit vragen over de feitelijke situatie;

verzoekt de regering, een overzicht te maken van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel met onderbouwing per indicator waarom het daarbij wel of niet gaat over in de praktijk geconstateerde feiten, en deze analyse uiterlijk 1 januari 2017 aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Yücel

Naar boven