33 Stemmingen moties Termijn indienen klachten seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, 

te weten: 

  • -de motie-Gesthuizen/Van Toorenburg over klachten over verjaarde zaken van seksueel misbruik (33750-VI, nr. 128); 

  • -de motie-Van der Steur c.s. over coulance met slachtoffers die klachten na einddatum 1 juli 2014 indienen (33750-VI, nr. 130). 

(Zie vergadering van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Van Toorenburg (33750-VI, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33750-VI, nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven