21 Stemming motie OJCS-Raad op 20-21 mei 2014

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO OJCS-Raad op 20-21 mei 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Straus/Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties (21501-34, nr. 230). 

(Zie vergadering van 25 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Straus/Jadnanansing (21501-34, nr. 230). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven