26 Stemming motie Slachtoffers van loverboys

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Slachtoffers van loverboys, 

te weten: 

  • -de motie-Agema over maatregelen ter voorkoming van loverboyslachtoffers (31839, nr. 388). 

(Zie vergadering van 25 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Agema (31839, nr. 388). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven