30 Stemmingen moties Brandstofaccijnzen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de brandstofaccijnzen, 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt over openbaar maken van de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek (33752, nr. 98); 

  • -de motie-Omtzigt over een beslissing op Prinsjesdag over terugdraaien van de accijnsverhoging (33752, nr. 99); 

  • -de motie-Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek (33752, nr. 100); 

  • -de motie-Tony van Dijck over afzien van verdere accijnsverhoging op tabak (33752, nr. 102); 

  • -de motie-Tony van Dijck over afzien van de automatische inflatiecorrectie voor benzine, lpg en diesel (33752, nr. 103); 

  • -de motie-Tony van Dijck over per direct terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel (33752, nr. 104); 

  • -de motie-Tony van Dijck over compensatie aan pompstationhouders in de grensstreek voor geleden omzetderving (33752, nr. 105); 

  • -de motie-Van Klaveren over verlagen van de accijnzen op lpg en diesel (33752, nr. 106); 

  • -de gewijzigde motie-Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland (33752, nr. 107, was nr. 101). 

(Zie vergadering van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Omtzigt (33752, nr. 98). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (33752, nr. 99). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Merkies (33752, nr. 100). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, de PvdD en de SP en het lid Öztürk van de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Merkies (33752, nr. 107, was nr. 101). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33752, nr. 102). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33752, nr. 103). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33752, nr. 104). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33752, nr. 105). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33752, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven