29 Stemmingen moties Vreemdelingen-en asielbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman over een oplossing voor kinderen die buiten het kinderpardon vallen (19637, nr. 1832); 

  • -de motie-Voortman over een vergunning voor jongeren onder de 25 jaar op de startdatum van de peilperiode (19637, nr. 1833). 

(Zie vergadering van 10 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Voortman (19637, nr. 1832). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman (19637, nr. 1833). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven