28 Stemmingen moties Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca, 

te weten: 

  • -de motie-Dik-Faber over 100% rookvrije scholen en schoolpleinen (33791, nr. 11); 

  • -de motie-Van Gerven over uitbreiden van de handhavingscapaciteit van de NVWA (33791, nr. 12). 

(Zie vergadering van 25 juni 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (33791, nr. 12) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33791, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven