36 Stemmingen moties Jaarverslag Veiligheid en Justitie 2013

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel het jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013, 

te weten: 

  • -de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen over verbetering van de zaakachterstanden en doorlooptijden (33930-VI, nr. 6); 

  • -de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen over langdurig archiveren van deals tussen OM en criminelen (33930-VI, nr. 7). 

(Zie wetgevingsoverleg van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen (33930-VI, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen (33930-VI, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven