25 Stemmingen moties Lange Termijn Spooragenda

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Lange Termijn Spooragenda, 

te weten: 

  • -de motie-De Rouwe over herzien van de besluitvorming over omvangrijke investeringen van de NS (29984, nr. 513); 

  • -de motie-De Rouwe over deskundigheid ten aanzien van reizigers in de raden van commissarissen van NS en ProRail (29984, nr. 514); 

  • -de motie-Dik-Faber over een quickscan ten behoeve van reistijdverbetering van verbindingen met de Randstad (29984, nr. 515); 

  • -de motie-Smaling over de optie om NS en ProRail weer in één holding onder te brengen (29984, nr. 516); 

  • -de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over openbaar aanbesteden van de concessie voor het spoor vanaf 2025 (29984, nr. 517). 

(Zie vergadering van 25 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-De Rouwe (29984, nr. 513). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe (29984, nr. 514). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 515). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (29984, nr. 516). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 517). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven