32 Stemmingen moties Discriminatieonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Discriminatieonderwerpen, 

te weten: 

  • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over verbreken van de subsidierelatie met het Meldpunt Discriminatie Internet (30950, nr. 71); 

  • -de motie-Ulenbelt/Karabulut over overleg met antidiscriminatiebureaus, gemeenten en politie over antidiscriminatievoorzieningen (30950, nr. 72); 

  • -de motie-Van Klaveren over het specifiek in ogenschouw nemen van de rol van de islam bij het voorgenomen onderzoek naar triggerfactoren (30950, nr. 73). 

(Zie vergadering van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (30950, nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Karabulut (30950, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (30950, nr. 73). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven