31 Stemming motie Inburgering

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Inburgering, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf over een arbeidsmarktmodule in de inburgeringscursus (32824, nr. 65). 

(Zie vergadering van 26 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 65). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik noemde in eerste instantie ook de Partij voor de Dieren als voor de motie gestemd hebbend, maar dat bleek niet te kloppen, hoewel ik toch echt uw hond, pardon, uw hand omhoog zag gaan, mevrouw Ouwehand. 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

Dat van die hond zag ik nou ook weer niet, al zei ik het misschien wel! 

Naar boven