37 Stemming motie Luchtvaart

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Luchtvaart, 

te weten: 

  • -de motie-Graus/De Rouwe over recreatieve vlieginstructeurs (31936, nr. 176). 

(Zie vergadering van 20 februari 2014.) 

In stemming komt de motie-Graus/De Rouwe (31936, nr. 176). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven