16 Stemming motie Ov, taxi en ov-chipkaart

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Ov, taxi en ov-chipkaart, 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de niet teruggevraagde gelden van incomplete transacties (23645, nr. 556). 

(Zie vergadering van 26 maart 2014.) 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (23645, nr. 556). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven