33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de cijfers (CBS, Voorjaarsnota, accijnsonderzoek) niet geheel met in elkaar in overeenstemming lijken te zijn;

verzoekt de regering, de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek openbaar te maken;

verzoekt de regering tevens, voor Prinsjesdag een onderzoek te doen naar de gevolgen van de accijnsverhoging op diesel en lpg en daar onafhankelijke statistici bij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven