33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013

Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN YÜCEL

Voorgesteld 10 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wettelijk mogelijk is om dubbele kinderbijslag te verstrekken aan ouders die hun kinderen op een internaat plaatsen;

constaterende dat soms ook dubbele kinderbijslag wordt verstrekt aan ouders die hun kind op een internaat plaatsen, zoals een moskee-internaat, dat geen integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijssysteem;

van mening dat internaten waaronder moskee-internaten die geen onderdeel uitmaken van het onderwijssysteem niet het soort internaten is waarvoor op basis van de bedoeling van de Algemene Kinderbijslagwet dubbele kinderbijslag zou moeten worden verstrekt aan ouders die hun kind daar laten verblijven;

verzoekt de regering dan ook, de uitvoering van de regels voor het verstrekken van kinderbijslag zodanig in te vullen of te wijzigen dat geen dubbele kinderbijslag wordt verstrekt aan ouders die hun kind op een moskee-internaat plaatsen nu dat geen integraal onderdeel van het onderwijssysteem uitmaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Yücel

Naar boven