23 235 Thuiszorg

Nr. 171 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR.170

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer zorgorganisaties in de langdurige zorg diensten door dochterondernemingen laat uitvoeren;

constaterende dat er met de constructie van bv’s mogelijkheden ontstaan tot winstuitkeringen, weglekken van zorggeld en het leidt tot ondoorzichtigheid

omdat er voor de onderliggende bv’s geen gelijke publicatieplicht van jaarrekeningen bestaat als voor zorginstellingen;

constaterende dat er geen toezicht plaatsvindt op het hebben van meerdere belangen in de situatie dat bestuurders bijvoorbeeld tevens eigenaar, aandeelhouder of directeur zijn van bv’s die opdrachten van de zorgorganisatie krijgen;

van mening dat er toezicht dient te zijn op de onwenselijke schijn van belangenverstrengeling, alsmede op winstuitkeringen via de bv-constructie;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de redenen voor zorginstellingen om met dochterondernemingen te werken, hoe het zit met het risico op belangenverstrengeling bij die zorginstellingen en de mate waarin de toezichthouders voldoende in staat zijn toezicht te houden op dergelijke constructies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven