23 235 Thuiszorg

Nr. 168 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN DE LANGE

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspecties en de Staatssecretaris van VWS reeds hebben geconstateerd dat er sprake is van een onwenselijke schijn van belangenverstrengeling;

overwegende dat de inspectie niet kon uitsluiten dat het feitelijk handelen van de stichting in strijd is met het verbod op winstuitkering;

overwegende dat de inspectie en de NZa aanleiding hebben gezien om aanvullend onderzoek te doen;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat dit onderzoek ook in beeld gaat brengen wat de totale financiële stromen van en naar Alliade, de Freya Holding en de onderliggende bv's zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

De Lange

Naar boven