31 497 Passend onderwijs

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de huidige wetgeving het handelingsplan in overeenstemming met ouders vastgesteld dient te worden;

constaterende dat met het ontwikkelingsperspectief, dat het handelingsplan gaat vervangen, geen overeenstemming met ouders over de ondersteuning van hun kinderen is vereist;

overwegende dat ouders als volwaardige gesprekspartner moeten kunnen meedenken over de zorg en ondersteuning van hun kinderen op school;

overwegende dat het van belang is dat ouders en de school overeenstemming hebben over het onderdeel ondersteuning en zorg van het ontwikkelingsperspectief;

verzoekt de regering, een wetsvoorstel voor te bereiden waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel (ondersteuning en zorg van het kind) van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met ouders wordt vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Van Meenen

Rog

Naar boven