29 683 Dierziektebeleid

Nr. 155 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het antibioticabeleid van de overheid erop gericht is preventief gebruik van antibiotica in de veehouderij tegen te gaan;

constaterende dat er nog steeds standaard koppelbehandelingen worden toegepast;

verzoekt de regering, strenge eisen op te stellen voor het toepassen van koppelbehandelingen en het gebruik van koppelbehandelingen terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven

Naar boven