Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7274

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het gevangeniswezen (32123-VI, nr. 99), te weten:

- de motie-Van Velzen/Azough over specifiek op de kinderen gerichte bezoekmogelijkheden (24587, nr. 387);

- de motie-Van Velzen/Azough over openhouden van afdelingen voor zedendelinquenten (24587, nr. 388);

- de motie-Van Velzen/Azough over onderwijsprogramma's in penitentiaire inrichtingen (24587, nr. 389).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (24587, nr. 387).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (24587, nr. 388).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Azough (24587, nr. 389).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.