Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7267

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Luchtvaart, te weten:

- de motie-De Rouwe/Boelhouwer over het strafbaar stellen van het met een laser beschijnen van vliegtuigen (31936, nr. 27).

(Zie vergadering van 24 maart 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.